Kristian Skjetne

Daglig Leder

Tor Skjetne 

Styreformann

Kristian Lamøy

Salgsrepresentant

Helge Grendstad 

Reparatør

Kari Skjetne 

Økonomi

Starter 1. sept

Ettermarkedssjef