Grøftekasser utleie

Vi har grøftekassetter for utleie.
Beskrivelse/spesifikasjoner

Ring 72 88 44 60
for pris

Grøftekassett 3,50 L x 2,40 H  på lager.
Grøftekassett 4,00 L x 2,40 H  på lager.
Grøftekassett 4,00 L x 3,00 H på lager

Med toppenheter kan man få 5,00 meter dybde/høyde.

Opp til innvendig bredde 4,0 meter.

Grøftekassett 3,50 L x 2,40 H  på lager.
Grøftekassett 4,00 L x 2,40 H  på lager.
Grøftekassett 4,00 L x 3,00 H på lager

Med toppenheter kan man få 5,00 meter dybde/høyde.

Opp til innvendig bredde 4,0 meter.

*
*
*