Filter

Justeringsbalk

Norje Justeringsbalk är ett effektivt redskap som utnyttjar maskinens fulla potential. Användningsområden är justering och underhåll av grusvägar samt anläggning av fotbollsplaner, industrigolv med mera. Kan utrustas med förrivare, redskapstilt samt hydrauliska klaffar. Enkel att transportera och ger möjlighet till ökad utnyttjandegrad av din maskin.

Genom sin effektiva konstruktion gör Justeringsbalken jobbet på kortare tid med större noggrannhet och bättre resultat

Norje Justeringsbalk är ett redskap för effektiv markplanering och vägunderhåll med hjullastare. Balken finns i bredd 1800-2200mm för mindre hjullastare och 2880-4700mm för större maskiner och med tillvalen förrivare, integrerad tilt och klaffar.  Mönsterskydd (nr 001694167-0001).

 

Tillbehörsutrustning
Förrivare – höj- och sänkbar med vev, bultande utbytbara rivarstål
Integrerad redskapstilt – Kräver ett dubbelverkande uttag (2 slangar)
Klaffar höger/vänster – Kräver ett dubbelverkande uttag (2 slangar)*
* Önskas höger och vänster klaff styras separat krävs att justeringsbalken utrustas med elventil (12 alt. 24V). Det krävs då att el dras från maskinen fram till justeringsbalken (ingår ej i priset från Norje). Kontakta oss eller din maskininhandlare för mer information.

Storleken och utformningen gör att redskapet är unikt och nytänkande inom markplanering med lastmaskin. Tänkbara användningsområden är bland annat finjustering för asfalt och industrigolv, grusytor, fotbollsplaner, anläggning och underhåll av grusvägar. Genom sin enkla men effektiva konstruktion gör den jobbet på kortare tid, med större noggrannhet och bättre resultat än de flesta metoder som finns idag. Justeringsbalken är enkel att transportera och kan genom sin konstruktion i många fall ersätta en väghyvel eller sladd som idag används vid anläggnings- eller underhållsarbeten.

De dubbla facken på balken gör att t ex potthål täpps igen effektivare vid vägunderhåll samt att mindre mängder grus behöver användas då förrivaren river upp befintligt material och sprider ut det över vägbanan. Redskapstilten gör det möjligt att anlägga vägbanan med lutning för att underlätta vattenavrinning. Rullen/välten pressar sedan ner materialet för att få en jämn vägbana. De hydrauliska ställbara sidoklaffarna gör det möjligt att dra in material till mitten av balken, vid t ex underhåll av grusväg, och förhindra att grus åker ner i vid sidan av vägen. Justeringsbalken är med sina dubbla fästen också vändbar och kan på så sätt komma åt enklare när utrymmen är begränsade.

Genom att komplettera med förrivare, redskapstilt, klaffar och maskinstyrning får man stora möjligheter att anpassa ytorna som man önskar och ett så gott som perfekt resultat.

Sorter etter

Kontakt oss

Vi har et bredt utvalg av anleggsmaskiner og - utstyr til det profesjonelle markedet.

Vi selger både nytt og brukt utstyr, tilbyr utleie og gjennomfører service.