SE

SE Equipment ble grunnlagt i 2001 – sammen med vårt datterselskap i Polen er vi SE Europe. Ambisjonen er å bli en komplett leverandør av redskaper innen lastebil, konstruksjon, landbruk og materialhåndtering; i den kontinuerlige søken etter å nå dit, utvides produktsortimentet kontinuerlig.

I 2016 utvidet SE Equipment AB sitt produktsortiment ved å overta driften av SE Wheel & Forks AB og sitt produktsortiment for gaffeltrucker. Siden driften allerede var i de samme lokalene, var dette et naturlig skritt i den positive utviklingen.

Også i 2019 ble det investert for å utvide sortimentet ytterligere ved å anskaffe FS Skopan og produktporteføljen. Den lange bransjeerfaringen og det brede spekteret gjør at SE Europe kan tilby en skreddersydd løsning for både forhandlere og produsenter.

Vår høye service, markedspriser, god relasjonsbygging og utviklingstendens har gjort at selskapet har tatt stadig større markedsdel, ikke bare i Sverige, men også i Europa.