Grøftesikring
Grøftesikring beskytter mot ulykker og bidrar samtidig til store økonomiske og miljømessige fordeler da arbeidsområdet kan begrenses, dette reduserer igjen håndteringen av sjaktmasser til et minimum. Skjetne Maskin AS leverer løsninger for grøftesikring til alle behov, fra letteste aluminiumskassett på 1m lengde x 0,50m dybde og 29 kg til lineærsikrinskassetter/bokser ned til 12m dyp.
Ved graving av grøfter dypere enn 3,0 m skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel. Ved prefabrikkerte avstivninger vil kravet om dokumentasjon av beregninger på arbeidsplassen bortfalle. Spunt regnes i denne sammenheng ikke som prefabrikkert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person ved dybder større enn 3,0 m.         (§ 21-3.Graving av grøfter som skal avstives, forskrift om utførelse av arbeid)
Les mer

Viser alle 14 resultater